Gmina Żychlin - wczoraj i dziś

 

W 1921 roku na terenie byłej cukrowni “Walentynów” powstały Polskie Zakłady Elektryczne Brown Boveri S.A. Było to pierwsze udane przedsięwzięcie przemysłu maszyn elektrycznych na ziemiach polskich na tak dużą skalę.

Zakład działalność produkcyjną rozpoczął w 1923 roku – opuściło wtedy fabrykę pierwszych 14 maszyn elektrycznych. Kolejne lata przyniosły bardzo szybki wzrost produkcji.

Cała ówczesna produkcja odbywała się w oparciu o dokumentację licencyjną szwajcarskiego koncernu Brown Boveri. Dopiero w latach 30-tych XX wieku pojawiły się maszyny elektryczne i transformatory powstałe w znacznej mierze na bazie rodzimej myśli technicznej, z powodzeniem konkurujące z firmami obcymi.

W dobie ogólno światowego kryzysu gospodarczego zakład został zamknięty w 1931 roku na skutek braku rentowności. Rok 1933 zapisał się powtórnym uruchomieniem zakładu pod zmienioną nazwą: Zakłady Elektrotechniczne Rohn-Zieliński S.A. – licencja Brown Boveri – ich dyrektorem naczelnym został inż. Zygmunt Okoniewski.

Zakład stał się istotnym czynnikiem miastotwórczym przyczyniając się do tego, że w 1924 roku Żychlin odzyskał status miejski. Dał też znacznej liczbie ludności stałe zatrudnienie.

Profil produkcji w okresie międzywojennym był dość szeroki. Wytwarzano głównie silniki prądu stałego i przemiennego, stacje rozdzielcze, transformatory, prądnice i pompy wodne.

Po wybuchu II wojny światowej zakład podporządkowano niemieckiej firmie Brown Boveri w Mannheim.

Po wojnie fabrykę Rohn-Zieliński w wyniku nacjolizacji upaństwowiono, spółkę rozwiązano, a zakład otrzymał nazwę: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów M-1. Produkcję wznowiono 15 marca 1945 roku. Zakład nadal pozostawał najpoważniejszym w kraju producentem silników elektryczny i transformatorów.

W roku 1967 przyjął nazwę: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów “Emit”.

W 1991 roku Emit ponownie stał się spółką akcyjną. Od połowy lat dziewięćdziesiątych należy do grona największych firm produkcyjnych w kraju.