O szkole
Strona główna
Informacje ogólne
Kadra nauczycielska
Historia szkoły
Muzeum szkolne
Spacerkiem po szkole
Oferta edukacyjna
Pokaż
Pobierz
Zasady rekrutacji
GeoPrzewodnik

    Muzeum szkolne

Dumą naszego liceum są dwa pomieszczenia mieszczące szkolne muzeum.

Powstało ono bezpośrednio po wojnie, a jego twórcą był długoletni nauczyciel żychlińskiego LO pan Franciszek Góreczny. To właśnie prywatne zbiory profesora Górecznego stały się zalążkiem muzeum. 

W ciągu następnych lat zbiory muzealne były sukcesywnie wzbogacane - były to zazwyczaj darowizny uczniów i ich rodziców. 

Szkolne zbiory prezentowane są w następujących działach:

·         Archeologia prasłowiańska - urny, popielnice, ceramika, 
           żarna.
 

·          Militaria - broń biała, broń palna, elementy umundurowania 
           i wyposażenia żołnierskiego.
 

·          Dział etnograficzny - ceramika ludowa, narzędzia rolnicze:
           sierpy, brony, cepy itp., kołowrotki, elementy strojów
           łowickich, świątki, wycinanki.
 

·          Dział wyposażenia wnętrz - meble, zegary, oprawione
           fotografie, lustra, lampy naftowe, samowary.
 

·          Dział źródeł pisanych - dokumenty, książki, prasa. 

·          Regionalia - eksponaty związane z miastem 
           i gminą Żychlin: plany zabudowy miejskiej, kroniki szkolne, 
           dokumenty, fotografie.
 

Obecnie w księdze inwentarzowej szkolnego muzeum są zaksięgowane 183 najcenniejsze historycznie eksponaty. Ponadto w zbiorach znajduje się siedemdziesiąt sześć woluminów (polskich oraz obcojęzycznych), pochodzących głównie z dziewiętnastego i początków dwudziestego wieku. Blisko 50 innych eksponatów czeka na dokładny opis.

Uwagę zwraca bogaty zbiór archeologiczny: urny ze szczątkami kostnymi, noże-skrobaczki z okresu paleolitu, fragmenty uposażenia wojownika słowiańskiego z okresu wędrówki ludów. 

Ponadto w klasopracowni historycznej znajdują się trzy stałe ekspozycje: 

- "Pod zaborami", 

- "W II Rzeczypospolitej", 

- "Wojna i okupacja". 

Obecny układ eksponatów oraz ekspozycje są autorstwa pani Anny Mazurek, opiekuna szkolnego muzeum. 

 

Copyright © 2005 LO im. A. Mickiewicza, Żychlin