O szkole
Strona główna
Informacje ogólne
Kadra nauczycielska
Historia szkoły
Muzeum szkolne
Spacerkiem po szkole
Oferta edukacyjna
Pokaż
Pobierz
Zasady rekrutacji
GeoPrzewodnik

    Samorząd uczniowski rok szk. 2014/2015

Opiekun Samorządu: pan Tomasz Dankiewicz

Przewodniczący

Witeczek Cezary

Zastępca

Klimczak Agata

Skarbnik Halamus Bogumił

Sekretarz

Dałek Weronika

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie szkoły. Szczególny nacisk kładzie na: 

  1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
  2. Nabywanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z praw i przestrzegania obowiązków ucznia.
  3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział uroczystościach szkolnych.
  4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
  5. Tworzenie silnej więzi pomiędzy wszystkimi uczniami.
  6. Podtrzymywanie tradycji w szkole, kształtowanie postaw patriotycznych.
  7. Włączenie rodziców w sprawy szkoły.
  8. Organizowanie wolnego czasu, preferowanie aktywności ruchowej, umysłowej i zdrowego stylu życia. 
  9. Zmniejszenie stopnia agresji i przemocy w szkole.
O patronie
Biografia
Utwory
Zdjęcia
Galeria
Pokaż albumy
Linki
CKE w Warszawie
OKE w Łodzi
Gmina Żychlin
Powiat kutnowski
Onet
Interia
Wirtualna Polska
Portal o2

Copyright © 2014 LO im. A. Mickiewicza, Żychlin